CELOR DORNICI SĂ AJUTE

La capătul a zece ani de strădanii ziditoare, de-a lungul cărora Dumnezeu ne-a dăruit deja nenumărate bucurii (culminând cu reconstucția și reamenajarea totală a bisericii mari, urmată de ridicarea din temelie a clădirii chiliilor și a corpului tehnic), se apropie cu pași repezi momentul începerii ostenelilor legate de amenajarea complexă a incintei.

Aceasta va presupune atât demararea unor noi construcții (clopotniță, altar de vară, lumânărar, grup sanitar pentru pelerini), cât și realizarea împrejmuirilor exterioare, aleilor, rigolelor, ornamentărilor florale etc.

Adăugate eforturilor cotidiene de întreținere a mănăstirii sub toate aspectele, aceste proiecte fac mai mult decât salutară orice posibilă inițiativă de susținere financiară a așezământului nostru monahal.

Este motivul pentru care rândurile de faţă se doresc un sfios imbold spre reflecție asupra posibilității implicării dumneavoastră în ctitorirea deplină a acestei tinere vetre duhovnicești pe harta Transilvaniei.

Dacă inima v-ar îmbia către generozitatea unui asemenea gest, iar disponibilitățile concrete v-o permit realmente, atunci se poate dovedi oportun să vă punem la îndemână contul bancar al Mănăstirii Bran:

RO 09 BRDE 080SV29838890800 – deschis la sucursala BRD Bran.

În faţa nobleței de a dedica timpul şi atenţia dumneavoastră acestei timide rugăminți, vă mulţumim cu anticipată recunoştinţă şi vă încredinţăm de preţuirea şi rugăciunile întregii noastre comunități.