RÂNDUIELILE LOCULUI

Potrivit programului liturgic al Mănăstirii Bran, în zilele de rând (non-duminicale și non-sărbătorești) ale săptămânii slujbele se săvârşesc la paraclisul destinat exclusiv obştii monahale și aflat în incinta corpului de chilii, în intervalul orar nocturn când așezământul este închis vizitatorilor.

În duminici, slujba de dimineaţă este oficiată în biserica mare a mănăstirii, de la orele 8:00, debutând cu canonul și acatistul zilei. Dumnezeiasca liturghie se săvârșește cu începere de la ora 8:30.

La sărbătorile mari (consemnate cu roșu în calendarul bisericesc) care se întâmplă în zilele lucrătoare ale săptămânii (de luni până vineri inclusiv), canonul și acatistul zilei se oficiază de la orele 5:00 ale dimineții, iar dumnezeiasca liturghie la ora 5:30, în biserica mare a mănăstirii.

Ritmul părtăşiei vieţuitorilor la sfintele taine ale spovedaniei şi euharistiei este continuu, iar rânduiala duhovnicească personală constă cu precădere în practicarea rugăciunii lui Iisus îngemănată cu lectura sfintei scripturi şi a scrierilor filocalice şi patristice. De asemenea, programul zilnic include servirea a două mese de obşte, care exclud consumul de carne.

Toți pelerinii sunt bineveniți să primească sfânta euharistie în duminici și sărbători, atâta timp cât dobândesc binecuvântarea expresă a propriului părinte duhovnic, se pregătesc după cuvenita rânduială și participă la întreaga slujbă a dumnezeieștii liturghii.